Các bước dành cho người mới sử dụng lần đầu

Với người lần đầu tiên sử dụng cần phải nhập dữ liệu doanh nghiệp trước. Bằng cách vào menu Hệ thống nhập các thông tin như: Hồ sơ doanh nghiệp, Hồ sơ nhân sự, Ca làm việc, Tạo tài khoản....